+359 876 55 03 93

Парапети за вътрешно стълбище

Начало  >  Парапети за вътрешно стълбище

Много хора постоянно търсят парапети за своя дом с цел да го направят по-комфортен и уютен и да осигурят безопасно ползване на стълбите. Ние предлагаме отлични парапети за вътрешно стълбище, които са изключително разнообразни по отношение на модел и размер. Онлайн запитване

Парапети за вътрешно стълбищеСъщо така клиентите могат да избират от различни цветове в зависимост от своите индивидуални вкусове и предпочитания. За да се монтират качествени парапети за вътрешно стълбище, трябва да се обърне внимание на някои изключително важни особености. Те са преди всичко свързани с изискванията към стълбите от типа вътрешни, които са различни. Със сигурност редица хора постоянно са изпитвали неприятното усещане, когато се качват или слизат по прекалено стръмна стълба. Това създава чувство на несигурност, ето защо е необходима повече опора. При ползването на такива стълби петата обикновено остава без опора, а освен това слизането или качването по такива стъпала се превръща в опасно и екстремно преживяване. С подходящия парапет обаче този проблем се решава ефикасно.

               Общият наклон, който по принцип преодоляват вътрешните стълби, не бива в никакъв случай да надвишава 43 градуса. Що се отнася до препоръчителната широчина на стълбата, тя трябва да бъде в размер на не повече от един метър. Височината на всяко едно от отделните стъпала пък не бива да е повече от 20 сантиметра. Някои хора са трудно подвижни и изпитват сериозни неудобства при изкачване или слизане по прекалено високи стълби. Витите стълби с трапецовидна форма на стъпалата също имат определени изисквания за ширината. Тя е минимум 10 сатниметра при оста на завъртане, а в противоположния край е не по-малко от 20 см. Допустимото отклонение на височината на стъпалата е не повече от 0.5 сантиметра. При стълбище с повече от три на брой стъпала изискванията за безопасност и комфортът предполагат такъв парапет за вътрешно стълбище, който не трябва да е по-нисък от 90 см. Едновременно с това обаче парапетът трябва да е достатъчно здрав и устойчив и да понася сериозни и продължителни натоварвания. Препоръчителното тегло, което може да понесе, е в размер на поне 100 килограма. Това са само малка част от нещата, на които трябва да се обърне внимание при избора на парапет.

               Правилните изчисления и сметки са важни както за поставянето на качествен парапет за вътрешно стълбище, също така и за конструкцията на самите стълби. Ако бъдат допуснати грешки, те няма как да се отстранят по адекватен начин. За височината и ширината на стъпалото изчисленията се правят по известна формула. Оптималните размери са межде 14 и 17 см за височината и между 28 и 30 см за широчината. Всичко това има огромно значение и се знае от специалистите ни, които имат дългогодишен опит зад гърба си. Именно по този начин те отлично вършат своята работа и поставят на вътрешните стълби парапет, който в пълна степен да отговаря на съвременните високи изисквания за безопасност. Независимо какъв ще бъде изборът на цвета, по-важно е той да е достатъчно устойчив и стабилен и да прави използването на стълбите възможно най-лесно. Така безопасността за здравето е гарантирана в максимална степен.

Услуги